Andelsboliglån uden om banken

Andelsboliglån udenom banken

Flere og flere vil gerne råde over deres bolig, og ønsker at eje i stedet for at leje. Boligmarkedet er dog usikkert for tiden, og har i løbet af de sidste par år været præget af en form for centralisering. Dette har medført, at priserne i de store byer efterhånden er stukket fra priserne i resten af landet. Denne udvikling har medført et højt prisniveau på boligmarkedet, hvilket især ses i landets store byer. Derfor kigger mange på andelsboliger, som er et alternativ til en ejerlejlighed. Man køber en andel i en andelsboligforening, hvorefter man ejer ejendommen i samarbejde med foreningens øvrige medlemmer. Vi kan hjælpe dig med et andelsboliglån udenom banken.

Man betaler en månedlig boligafgift, som dækker foreningens udgifter, gæld og andet, som driften af en andelsboligforening kræver. De høje priser på boligmarkedet og den generelt usikre økonomi, styrker en tendens, som vi har set siden finanskrisen. Nemlig at banker og realkreditinstitutter er mere forsigtige i forhold til at låne penge ud. Dette sætter mange i en klemme. Mange ansøgninger afvises, selvom deres økonomiske forhold ellers taler for, at de vil kunne overholde de forpligtelserne i deres låneaftale.

Kom udenom fastlåse grænser og skemaer

Banker og realkreditinstitutter udbyder lån ud fra et forsigtighedsprincip. De bedømmer ansøgers økonomi ud fra fastlåste grænser og skemaer, som ikke danner et ordentligt billede af dig som debitor. Derfor oplever mange, at deres ansøgning bliver afvist.

Hos eKredit er vi derfor specialiseret i at hjælpe de danskere, som oplever at deres ansøgninger bliver afvist, når de søger om lån igennem de traditionelle udbydere. Vi foretager en grundig vurdering af dine økonomiske forhold. Vi både ser på din nuværende situation og forhold, som vil gøre sig gældende i fremtiden. På denne måde danner vi os et godt billede af dig som debitor. En ordentlig helhedsvurdering medfører, at vi formår at tilbyde lån til mange af de danskere, som afvises af banken.

Der findes flere former for lån uden om banken, og vi hjælper jer gerne med at finde den helt rigtige type lån for jer, når I har besluttet jer for at investere i en andelsbolig. Der kan være mange gode grunde til at undersøge mulighederne for et andelsboliglån udenom banken. Det kræver dog at man drømmer om egen bolig, men stadig ønsker en løsning, som er økonomisk overkommelig for de fleste.

Vi hjælper jer med andelsboliglån udenom banken

Inden du går på jagt efter en andelsbolig, som opfylder dine eller din families krav til en kommende bolig, anbefaler vi, at du undersøger din lånemuligheder. Ofte får man de billigste lån i banker og realkreditinstitutter. De er bare ekstremt forsigtige i forhold til at låne penge ud, og dette er derfor ikke en mulighed for en stor gruppe danskere. Det kan dog, økonomisk set, stadig betale sig at eje, da man ofte vil opleve prisstigninger i det lange løb, som man ikke får glæde af, når man bor til leje. Derfor hjælper vi danskerne med alternative finansieringsmuligheder, når deres ansøgning er blevet afvist andetsteds.

Det er værd at pointere, at realkreditlån ikke er en mulighed, når det kommer at låne penge til andelsbolig. Du er nemlig ikke den juridiske ejer, når du køber en andelsbolig. Her køber man en andel i en forening, hvorefter man ejer ejendommen i samarbejder med de andre andelshavere. Du køber altså retten til at bo i en af foreningens boliger, og betaler en månedlig afgift, hvis størrelse er bestemt af foreningens økonomi og ejendommens værdi.

Det er vigtigt, at du undersøger foreningen grundigt, og sørge for at gennemgå økonomien. En del andelsboligforeninger er nemlig plaget af stor gæld. Dette kan på sigt gøre, at du ikke er i stand til at betale boligafgift og afbetaling på dit lån. Desuden kan det være svært at komme af med en andel i en forgældet forening, og hermed risikerer du at sætte dig selv i en fastlåst situation. Her vil du i realiteten være stavnsbundet til din andelsbolig. Vi har lang erfaring med andelsboliger og andelsboliglån, og vi hjælper dig gerne i løbet af processen. Vi vil gøre så meget vi kan for, at du kan få den andelsbolig, som du drømmer om.

Pantebrevslån

Mange af vores kunder vælger de såkaldte pantebrevslån, når de skal låne penge til andelsbolig. Her stiller debitor sikkerhed, som også kaldes pant, i fast ejendom. Der udskrives et såkaldt pantebrev, som er et juridisk dokument. Dette giver debitor sikkerhed i tilfælde af, at aftalen om tilbagebetaling ikke overholdes.

Som låner stiller pantebrevslån dig i en god og sikker situation. Du kan både vælge lån med fast og med variabel rente. Vælger du den faste rente, kender du din udgifter hver måned, og denne løsning er oftest for dig, som ikke har så meget luft i økonomien. Vælger du et lån med variabel rente, så risikerer du, at renten stiger, hvilket vil forhøje dine udgifter. Det er vigtigt, at du har luft i din økonomi, hvis du vælger et andelsboliglån med variabel rente. Med pantebrevslån kan man både stille pant i den andelsbolig, som man er på udkig efter, eller i den friværdi, som man har optjent i anden ejendom.

Som debitor du sikret, når du har underskrevet aftalen om et pantebrevslån. Debitor kan ikke pludselig forlange, at lånet indfries, og så længe at du overholder de forpligtelser, som fremgår af pantebrevet. Så længe, at du overholder dine forpligtelser, så kan dit løn ikke uden videre laves om uden din godkendelse.

Kontakt os om andelsboliglån udenom banken!

Kontakt os i dag, og hør mere om dine muligheder for at låne penge til andelsbolig, selvom banken har afvist din ansøgning. Igennem vores grundige helhedsvurdering af dig som debitor, kommer vi ofte frem til en anden konklusion end bankerne, og derfor er det vigtig ikke at give op. Du kan udfylde formularen på vores hjemmeside, hvorefter vi hurtigst muligt vender tilbage med svar på din ansøgning. Du er ikke forpligtet af et eventuelt tilbud, og har ovenikøbet 14 dages fortrydelsesret, når du har skrevet under på aftalen. Vores dygtige og hjælpsomme medarbejdere sidder klar til at hjælpe, hvis du måtte have brug for dette i din søgen efter det helt rigtige lån