Lån til andelsbolig

Går du med tanker om at købe en andelsbolig? Eller ejer du allerede en andel, og kunne godt tænke dig, at optage lån i den? De fleste ved det ikke, men du kan faktisk optage et boliglån i din andelsbolig.

Det har kun været muligt siden 2005, og derfor er det måske heller ikke noget, du var klar over. Men det er muligt for dig som andelshaver at optage lån med sikkerhed i din andel. Du skal dog igennem nogle sagsgange, for at få lov til det – det hjælper vi dig med, for at få lidt mere styr på, hvad du skal foretage dig og hvad det kræver.

Der er nogle forskellig trin både du selv som andelshaver, kreditgiveren og andelsforeningens bestyrelse skal igennem for at kunne pantsætte.

Hvad skal du selv gøre som andelshaver?

Først og fremmest skal du som andelshaver henvende dig til en kreditgiver omkring at låne mod sikkerhed i din andelsbolig. Herefter skal du fremskaffe regnskab, vedtægter, referat fra generalforsamling, hvor tegningsberettigelserne fremgår, overdragelsesdokumentet eller købsaftalen samt oplysning om andelsforeningens administrators gebyr for adkomsterklæring. Kopier af alle disse dokumenter indleverer du kreditgiveren.

Herefter undersøger kreditgiveren, om der skulle være nogen registreret pant eller udlæg i forvejen for andelsboligen samt laver en kreditvurdering – altså om du kan få lov til at pantsætte eller ej.

Får du, på baggrund af kreditvurderingen, lov til at pantsætte i andelsboligen, udarbejder kreditgiveren nogle dokumenter, som eksempelvis indeholder et gældsbrev, hvis der tages sikkerhed i et ejerpantebrev, en pantsætningserklæring eller oprettelse af et nyt boliglån. Du skal betale et gebyr, hvis du og sælger har aftalt, at du overtager et eksisterende ejerpantebrev.

Du skal herefter underskrive ovenstående dokumenter, hvorefter du som andelshaver skal have lavet en tinglysning, som er et krav mod at låne i en andel.

Din kreditgiver anmoder herefter andelsboligforeningen om at afgive en adkomsterklæring sammen med en kopi af andelsboligudskrift og en udskrift fra OIS. På betingelse af at andelsboligforeningen afgiver adkomsterklæring, betales købesummen til foreningen. Købesummen anvendes derefter til indfrielse af eventuelle rettighedshavere.

Når alt dette er i orden med adkomsterklæring fra andelsboligforeningens side, bliver tinglysningen foretaget, og svaret på den sender du tilbage til kreditgiveren.

Det skal du være opmærksom på

Der er nogle ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med processen i at søge om boliglån i en andelsbolig.

Du skal eksempelvis være opmærksom på, at din andelsboligforening sagtens kan opkræve et gebyr for det arbejde, de skal udføre i forbindelse med processen. Pantsætter du i en andel, som du ejer, men hvor din ægtefælle bor sammen med dig, kan det desuden være en god idé, hvis du får et samtykke fra din ægtefælle omkring pantsætningen, men det er altså ikke et retligt krav. Du skal også vide, at tinglysningsretten har stillet en frist på løbende måned, plus to måneder, og at du kun kan få forlængelse af denne frist i særlige tilfælde.
Du skal være opmærksom på, at denne gennemgang af processen kun er for et typisk forløb. Derfor kan der godt være små afvigelser eller tilføjelser. Men det er selvfølgelig noget, enhver kreditgiver har fuldstændig styr på, og er ikke noget, du behøver bekymre dig om.