Kan jeg få et pantebrev?

Kan jeg få et pantebrev?

Hos Ekredit har vi specialiseret os i at hjælpe de danskere, som oplever at deres låneansøgninger til banker og realkreditinstitutter bliver afvist. Der stilles strenge krav til ansøgers økonomiske situation. Siden finanskrisen har de traditionelle udbydere af lån været forsigtige i forhold til at låne penge ud. Læs med her, og find ud af om du kan få et pantebrev.

Denne forsigtighedspolitik medfører, at en stor gruppe personer havner i en situation, hvor de ikke kan låne. Deres økonomi ikke passer ind i de snævre rammer, som sættes af banker og realkreditinstitutter. Det er en skam, da mange råder over værdier, der kan pantsættes som sikkerhed for tilbagebetaling af lånet.

I forbindelse med et pantebrevslån, udstedes et såkaldt pante- og gældsbrev.

Et pantebrev er et juridisk dokument, som dokumenterer, at låntager stiller pant i fast ejendom, som sikkerhed for overholdelse af de gældsforpligtelser. Det fremgår af det gældsbrev, som udformes i forlængelse af pantebrevet. Heri fremgår detaljer om gældsforpligtelsen.

Det er eksempelvis beløbets størrelse, løbetid, forrentning og andre detaljer, som du aftaler med en af vores medarbejdere i forbindelse med oprettelsen af lånet. Man har et stort råderum, når det kommer til pantebrevslån. Løbetiden er op til 20 år, men lånet kan sagtens indfries tidligere. Fleksibiliteten med lånets løbetid stiller dig i en fleksibel situation, da du kan betale mere, når dit økonomiske råderum er størst.

Klik her for at ansøge om lån

Få indflydelse på dit lån

Du vælger også selv, om du ønsker et lån med fast eller variabel rente. Du bør vælge den faste rente, hvis du regner med at renten vil stige yderligere, og hvis din økonomi ikke har luft til stigning af de månedlige afdrag.

Hvis du råder over en stærk økonomi, som kan holde til forhøjede månedlige afdrag, så kan du vælge et lån med en variabel rente. Det er også den bedste løsning, hvis du er overbevist om, at renten kommer til at stige i fremtiden.

Pante- og gældsbrev er altså dokumenter, som indeholder rammerne for den aftale, som kreditor og debitor indgår. I princippet kan alle værdier pantsættes. Man ser også pantebrevslån, hvor der udstedes pantebreve for biler, både og andre genstande, som repræsenterer en værdi. Disse kan stilles som sikkerhed for rettidig tilbagebetaling af lånet.

Hvis debitor ikke overholder de vilkår, som fremgår af pantebrevet og heller ikke besvarer gentagne rykkere, kan den pantsatte ejendom i yderste konsekvens sættes på tvangsauktion, hvor midlerne fra salget anvendes til at overholde de forpligtelser, som fremgår af aftalen om lån.

Som debitor er du sikret ved, at kreditor ikke kan kræve lånet indfriet uden videre. Dette er kun en mulighed, hvis de vilkår, som fremgår af pantebrevet, ikke overholdes af debitor, og i praksis vil man altid blive advaret, da det er i alles interesse, at tilbagebetalingen følger planen. 

Det er oftest ikke nok, at der foreligger et pantebrev. Pantebrevet er først gyldigt, når der er foretaget tinglysning. Tinglysning betyder, at kreditors ret til den pantsatte ejendom registreres i det offentlige tinglysningssystem.

Denne proces foregår idag digitalt, og hos eKredit sørger vi altid for tinglysning af de pantebreve, som vi udsteder. Heri sikrer vi, at ejendommen bliver prioriteret, så den ikke kan pantsættes flere steder på en gang.

Pantebreve ved forskellige typer lån

Ofte er der tale om finansiering af fast ejendom. Her vil man typisk pantsætte den ejendom, som man ønsker finansiering af. Andre ønsker at stille pant i ejendom, som de allerede ejer. Ofte ønsker vores kunder at låne til forbedringer på deres ejendom. Her kan være tale om nødvendige renoveringer, som spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre, at en bolig også er egnet til beboelse i fremtiden.

Som husejer er man selv ansvarlig for vedligehold, og der kan opstå situationer, hvor visse forbedringer er påkrævet. Dette kunne være udskiftning af tag, vinduer og andre dele, som ofte er en omkostningstung affære. Som boligejere kan man ofte opnå store besparelser, når man moderniserer sin bolig, og gør den mere effektiv i forhold til energiforbrug. Vi lever i en periode, hvor priserne på energi er høje, så det kan være en økonomisk fornuftig beslutning, at man foretager forbedringer, som sikrer en mere effektiv anvendelse af energi.

Disse forbedringer vil også gøre boligen mere attraktiv i forbindelse med et eventuelt salg, hvor energieffektive boliger har en klar fordel. Det samme gælder for boliger med renoverede køkkener, badeværelser og andre forbedringer af ejendommen. Der kan altså være mange gode grunde til at låne ved at pantsætte den friværdi, som man har optjent i sin bolig. Andre låner til forbrug og fornøjelse, hvilket også kan være en god investering.   

Former for pantebreve

Der findes forskellige former for pantebreve.

Det vi hos Ekredit taler om, når vi taler om pantebrevslån, er sælgerpantebrevet. Sælgerpantebrevet udstedes af kreditor, som herefter bliver panthaver. Kreditor kan være sælger af ejendommen eller en anden udbyder af lån. Hvis du låner gennem os, vil Ekredit være panthaver, og der vil være tale om et almindeligt pantebrev. Du kan ansøge om et pantebrevslån her link

Pantebreve udstedes også af realkreditinstitutter, og som ejerpantebreve, hvor långiver og låntager er samme person. Et ejerpantebrev kan underpantsættes til anden kreditor. Det betyder at man videresælger sit pantebrev.

Der er altså mange muligheder med pantebreve. Hos Ekredit har vi igennem årene tilbudt pantebrevslån til lang række danskere, som af den ene eller den anden grund oplevede, at banker og realkreditinstitutter afviste deres ansøgning. Vi går, som tidligere beskrevet, grundigt til værks, når vi foretager vores kreditvurderinger. Derfor når vi ofte frem til en anden konklusion end de traditionelle udbydere af lån. Hvis du er interesseret i et pantebrevslån, så kan du udfylde ansøgningsskemaet på vores hjemmeside i dag. Så vender vi tilbage indenfor kort tid med en aftale eller et afslag. Du er ikke forpligtet af et eventuelt tilbud, så du kan trygt udfylde formularen i dag.

Ønsker du mere information, kan du kontakte en af vores dygtige og hjælpsomme medarbejdere, som gerne svarer på dine spørgsmål.

Mulighed for finansiering med pantebrevslån

Hos eKredit er vi specialiseret i at hjælpe de danskere, som oplever, at deres ansøgninger til lån bliver afvist af banker og realkreditinstitutter. Siden finanskrisen har de traditionelle udbydere af lån været forsigtige i deres udlånspolitik. Denne forsigtige tilgang til godkendelse af lån efterlader en stor gruppe personer i en situation, hvor de ikke kan låne til finansiering af ejendom. Det samme gælder lån til forbedringer af eksisterende bolig. Banker og realkreditinstitutter vurderer nemlig kommende kunders kreditværdighed ud fra fastlagte grænser og skemaer. Her er det ofte svært at blive godkendt, hvis ens økonomi ikke passer til de snævre rammer, som her udstikkes.

Når vi modtager en ansøgning om et lån, så igangsætter vi en grundig vurdering af dig som debitor. Her ser vi på din nuværende økonomiske situation samtidig med, at vi også har øje på mulige ændringer i din situation.

Måske skifter du job, bliver færdiguddannet eller går på pension indenfor en overskuelig årrække. Der er mange ting, som kan ændre sig, og medføre ændringer i din økonomiske situation, og disse faktorer tager vi med i beregningen, når vi gennemgår ansøgninger fra interesserede låntagere.

En anden betegnelse for denne sikkerhed er pant. Når man pantsætter noget af værdi, betyder det, at man stiller den værdifulde genstand som sikkerhed for lånets rettidige tilbagebetaling.

Denne type lån går under betegnelsen pantebrevslån, og hos eKredit er vi specialiseret i pantebrevslån til de forbrugere, som afvises af de traditionelle udbydere af lån.