Værd at vide om andelsboligforeninger

Måske har du overvejet at købe en andelsbolig, men du undrer dig over, hvad det egentlig betyder at være medlem af en andelsboligforening. Skal man pludselig til at deltage aktivt i et foreningsliv? Det afgører du selv, men dette indlæg giver dig et overblik over hvad, der kræves af dig, når du køber dig ind i en andelsboligforening.

Hvad er formålet med en andelsboligforening?

Der er væsentlige forskelle på om du ejer din bolig, eller om du har en andel i den ejendom, som du bor i. Du ejer altså ikke din bolig, men du har andel i hele ejendommens formue.

Mange har opfattelsen af, at når man har købt en andelsbolig er det stort set det samme, som hvis man købte en ejerbolig. Der er dog væsentlige forskelle, som du skal være klar over – blandt andet at du hæfter solidarisk, sammen med de andre andelshavere, for hele ejendommens gæld, og at du bliver en del af en andelsboligforening.  

Formålet med at være en del af en forening er, at medlemmerne (andelshaverne) selv er med til at bestemme de forskellige vedtægter/regelsæt for ejendommen, som blandt andet kan omhandle foreningens daglige drift som eksempelvis husorden, regler for udlejning og så videre. Medlemmerne skal selvfølgelig overholde vedtægterne, når de er blevet vedtaget. Det er på den måde muligt at have indflydelse på de tiltag, der sker i den ejendom, man bor i.

Hvad kræver det af mig at være andelshaver?

Alle andelsboligforeninger afholder hvert år en generalforsamling, hvor blandt andet ejendommens regnskab (for det år, som er gået) fremlægges. Også budgettet præsenteres, så det er muligt for alle at følge med i, hvad pengene bliver brugt til. Du har som andelshaver ret til at deltage på mødet og blive hørt, hvis du har noget at sige. Du behøver dog ikke møde op, men i og med der bliver diskuteret mange vigtige emner i forbindelse med ejendommen, er det en god idé at læse referatet efter hver generalforsamling. Du vil på den måde være opdateret på, hvad der foregår i din ejendom.

Samtidig bliver der også valgt en bestyrelse, som sørger for, at de beslutninger, som bliver truffet på generalforsamlingen, bliver ført ud i ejendommen.   

Hvordan bliver jeg en del af en andelsboligforening?

For at blive en del af en andelsboligforening skal du købe en andel i ejendommen, eller som man siger i daglig tale, købe en andelsbolig.

På samme måde, som du søger efter boliger, hvis du vil købe en ejerbolig eller, hvis du ønsker at finde en lejebolig, skal du undersøge markedet for muligheder.

Du skal gøre op med dig selv, hvad det er, du er på udkig efter. Skal det for eksempel være lejlighed, rækkehus eller noget tredje? Skal den være nyrenoveret, hvor skal den ligge og så videre.  

Når du har fundet den forening, som du ønsker at blive en del af, og du har fundet den rigtige lejlighed, har du muligheden for at købe dig ind i foreningen.

Hvis du ikke har mulighed for at låne penge i banken, har du mulighed for at finansiere dit køb gennem et boliglån.  Helt kort betyder det, at du pantsætter din bolig, som er långivers sikkerhed for de penge, du låner.

Som din sikkerhed underskriver du et gældsbrev som indeholder alle de aftaler, du og långiver indgår sammen. Det er blandt andet lånets løbetid, renten, afdragsaftalen, hovedstol og så videre.
Ofte er løbetiden mellem 10 og 25 år, men det afhænger af, hvor store dine afdrag er. Når du har betalt dit lån ud får du gældsbrevet igen, da du ikke længere skylder långiver noget, og har derfor ikke længere pant i din ejendom.