Vi tilbyder lån til huskøb uden om banken

Vi tilbyder lån til huskøb uden om banken

Siden finanskrisen har mange banker, realkreditinstitutter og andre finansielle institutioner praktiseret en forsigtighedspolitik, når det kommer til at godkende ansøgninger om lån til huskøb. Flere og flere danskere opdaget, at det bliver, at få lov til at låne til huskøb igennem de traditionelle udbydere.

Her afgøres svaret på din ansøgning ofte af fastlagte grænser og skemaer, som ikke tager højde for din konkrete situation og fremtidige muligheder for tilbagebetaling af lånet. Denne forsigtige udlånspolitik medfører, at flere og flere dansker oplever, at deres ansøgninger bliver afvist. Også selvom økonomien ser ud til at kunne bære den økonomiske byrde, som følger med et lån.

Disse afvisninger betyder, at mange desværre opgiver drømmen om at blive husejere eller nogle af de andre drømme, som kræver hjælp til finansiering. Heldigvis behøver det ikke være på denne måde, og der findes gode muligheder for lån til huskøb uden om banken.

Takket være Ekredit og de låneformer, som vi tilbyder, findes der gode muligheder for at låne til boligkøb, selvom banken eller realkreditinstituttet har afvist din ansøgning.

Vi er specialiseret i alternative former for lån til huskøb

Lån som finder anvendelse, når man oplever at ens ansøgninger om lån til huskøb i banker eller realkreditinstitutter afvises ofte. Også selvom man råder over en stabil økonomi og værdier, som kan stilles i sikkerhed for lånets tilbagebetaling.

Derfor oplever mange, at drømmen om fast ejendom alligevel kan gå i opfyldelse, når de undersøger mulighederne hos alternative udbydere af lån. Vi har igennem årene hjulpet en lang række danskere med finansiering af ejendom og andre former for lån. Det er lykkes selvom banken eller realkreditinstituttet i første omgang afviste ansøgningen.

Vi tilbyder de såkaldte pantebrevslån. Her stilles der sikkerhed eller pant i værdier, som kan sælges ved misvedligeholdelse af de forpligtelser, som et lån indebærer.

I forbindelse med lån til huskøb uden om banken, kan man både stille pant i den ejendom. Her har man måske allerede optjent en god portion friværdi, der også kan anvendes som sikkerhed for et lån. Pantebrevslån er den mest populære form for finansiering af huskøb, og der er gode muligheder for en aftale, som passer til dine behov. 

Ved indgåelse af et pantebrevslån, bliver der udstedt et såkaldt pantebrev og et gældsbrev. Pantebrevet er et juridisk dokument, som indeholder detaljer og informationer om den ejendom, som der stilles pant i. I det medfølgende gældsbrev finder man informationer om gældsforholdet. Her fremgår beløbets størrelse, detaljer om lånets forrentning, afdrag og løbetid. Pante- og gældsbrev sendes til tinglysning, hvor detaljerne registreres i det offentlige tinglysningssystem. I dag foregår denne proces digitalt, og vi sørger altid for, at tinglysning finder sted.

Løbetid er betegnelsen for det tidsrum, som lånet afdrages i. Du kan typisk vælge en løbetid mellem 3 og 20 år. Denne fleksibilitet i forhold til tilbagebetalingen skaber gunstige rammer for dig som debitor. Du kan tilrettelægge afbetalingen ud fra netop din økonomiske situation. Måske ændrer situationen sig i fremtiden, så du kommer til at have et større rådighedsbeløb hver måned. I disse tilfælde kan du forhøje de månedlige afdrag, og på denne måde forkorte lånets løbetid.

Fast og variabel rente til huslån

Når pante- og gældsbrevet udformes, skal man også tage stilling til lånets forrentning. Her kan man vælge mellem fast og variabel rente. Den faste rente er for dig, som ser en fremtidig rentestigning, som et sandsynligt scenarie.

Rentestigninger kan have store konsekvenser for dine muligheder for at overholde dine forpligtelser i forbindelse med indfrielse lånet. Derfor bør man altid vælge fast rente, hvis det er vigtigt, at ens månedlige ydelse ikke stiger.

Du kan også vælge et lån til hus køb med variabel rente, hvis du er overbevist om at renten vil falde til et lavere niveau end det nuværende. Med et lån med variabel rente, vil dit lån blive billigere, hvis renten falder. Samtidig risikerer du dog at stige i ydelse, hvis renten stiger.

Det er vigtigt, at din privatøkonomi har luft til denne stigning. Der kan nemlig opstå problemer i forhold til at overholde de forpligtelser, som du har påtaget dig ved indgåelsen af lånet til huskøb.

Både kreditor og debitor er sikret ved pantebrevslån.

Kreditor har sikkerhed i fast ejendom, eller andre værdier, som i yderste konsekvens kan sælges på tvangsauktion. Dette kommer kan dog kun ud i, hvis vilkårene i aftalen ikke overholdes. Er dette tilfældet, kan lånet kræves indfriet, hvilket i praksis ofte vil være lig med en tvangsauktion.

Så længe debitor overholder de forpligtelser, som fremgår af aftalens vilkår, kan kreditor dog ikke kræve lånet indfriet. Det sætter debitor i en tryg situation, hvor man får et godt overblik over ens økonomiske situation i fremtiden.

Ansøg om lån til huskøb uden om banken i dag

Det er nemt at ansøge om lån til huskøb uden om banken. Hos Ekredit kan du udfylde vores ansøgningsformular (klik her), hvorefter vi vender tilbage indenfor kort tid. Enten afvises din ansøgning, hvis vi ikke vurderer at din økonomiske situation er tilstrækkelig stabil til at overholde de forpligtelser, som en aftale om lån vil medføre, eller også tilbydes du et lån.

Du er ikke forpligtet af et eventuelt tilbud, og har 14 dages fortrydelsesret fra den dag, at du underskriver aftalen. Du kan derfor trygt ansøge i dag uden at være bundet af svaret på din ansøgning.

Vores kompetente og hjælpsomme medarbejdere sidder også klar til at besvare dine spørgsmål, så bliver klædt ordentligt på til et lån uden om banken.

Ud over finansiering af lån til huskøb uden om banken, låner vi også til andre former for finansiering. Dette kunne være lån til renovering af eksisterende bolig eller forbrugslån, og der er sikkert også en mulighed, som passer til lige netop dit behov. Vi har lang erfaring med alternative former for finansiering, og hører gerne fra dig, hvis du har brug for råd og vejledning om huslån uden bank.

Der findes muligheder for de fleste, og vi hjælper dig gerne med at danne et overblik over disse muligheder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lån penge til hus køb uden om banken hos os

Lån til huskøb uden banklån bliver virkelighed for flere og flere danskere.

Siden finanskrisen har mange banker, realkreditinstitutter og andre finansielle institutioner nemlig praktiseret en forsigtighedspolitik i forhold til at godkende de ansøgninger om lån til huskøb, som de modtager fra håbefulde danskere, som gerne vil eje i stedet for at leje, flytte til noget nyt eller andet, som kræver hjælp til finansiering.

Derfor oplever flere og flere danskere, at det er blevet væsentligt sværere, at få lov til at låne til huskøb igennem de traditionelle udbydere.

Her afgøres ansøgninger ofte af fastlagte grænser og skemaer. De ikke tager højde for personlige forhold eller ændringer i ansøgers økonomiske situation i fremtiden, selvom det vil forbedre ansøgers muligheder for at betale lånet tilbage.

Den forsigtige udlånspolitik, som mange banker og realkreditinstitutter opererer med,  medfører at flere og flere oplever, at deres ansøgninger bliver afvist, selvom deres økonomien ser ud til at kunne bære den økonomiske byrde, som følger med et lån.

Disse afvisninger medfører desværre, at mange giver op på drømmen om at blive boligejere, og vi vil gerne hjælpe denne gruppe.

Man behøver nemlig ikke at lade sig slå ud af afviste ansøgninger, og der findes gode muligheder for lån til huskøb uden om banken.

Få et lån til huskøb

Takket være private udbydere af lån, som eKredit tilbyder, findes der muligheder for lån til huskøb uden om banken eller realkreditinstituttet. Der er helt sikkert også en mulighed, som passer til din situation og behov for finansiering. Ansøg her.

Vi er nemlig specialister i finansiering, og vi tilbyder flere former for lån til boligkøb uden om banken.

Typer af lån som finder anvendelse, når man oplever at ens ansøgninger om lån i banker eller realkreditinstitutter afvises. Også selvom man råder over en stabil økonomi og værdier, som kan stilles i sikkerhed for lånets tilbagebetaling.

Vi har hjulpet en lang række personer, som havde opgivet drømmen om at blive godkendt til et lån til huskøb. Vi glæder os til at se, om vi ikke også kan hjælpe dig.