Boliglån uden om banken

Vi formidler lån med pant i fast ejendom. Lånet udarbejdes som et boliglån, men for at du har styr på det, får du alt viden om boliglån her. Et boliglån tager udgangspunkt i et gældsbrev, hvor der til sikkerhed for lånet stilles sikkerhed i fast ejendom. Følg med i dette blogindlæg og lær mere om hvordan du får et boliglån uden om banken.

Hos os skal du vide, at du kan låne til køb af ny ejendom eller optage lån i din eksisterende ejendom. Vi formidler lån til alle typer ejendomme i Danmark –  lån til andelsbolig, ejerboliger, erhvervsejendomme, landbrug, sommerhuse samt fritids- og kolonihavehuse.

Långiverne

Vi formidler boliglån uden om banken, men med en række långivere som alle har det til fælles, at de er førende indenfor udlån med sikkerhed i fast ejendom. Långiverne består af traditionelle danske ejendomskreditselskaber samt private og institutionelle investorer.

Din låneansøgning sendes til de mest relevante långivere i vores store netværk. Derved sikres du altid det bedste og mest attraktive lån. Du kan altid få oplyst, hvem vi har delt dine oplysninger med og vi deler kun oplysninger om dig og dit boliglån med långivere, som har tiltrådt erklæring om at opfylde persondatareglerne, ligesom vi selv gør.

Boliglånets vilkår

Det udstedte boliglån indeholder en klar beskrivelse af lånets vilkår – forrentning, afregningskurs, afdrag og løbetid.

Boliglån udstedes med enten fast eller variabel rente. Boliglånet vil typisk være et annuitetslån, hvilket betyder at du betaler et fast beløb hver termin.

Dit lån vil sædvanligvis have en løbetid på mellem 10 og 25 år.

Vi henviser desuden til vores persondatapolitik.

Tinglysning af boliglån

Når boliglån tinglyses på din ejendom, skal der betales en afgift til staten. Dette kaldes tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften udgør DKK 1.660,00 + 1,5% af boliglånets hovedstol. Er der tinglyst lån i ejendommen i forvejen, forsøger vi til enhver tid at udnytte dette, hvis det kan medføre en besparelse for dig.

Din sikkerhed

Selskabet ekredit er underlagt og kontrolleret af Finanstilsynet. ligsom vi er underlagt persondatareglerne og finanssektorens godskik-bekendtgørelse. Dette er din sikkerhed ved optagelse af lån gennem os. Nu har du forhåbenligt fået en bred viden om boliglån. Hvis du vil vide mere, skal du dykke ned i vores mange andre blogindlæg.

Menu Luk